NAŠE PRODUKTY

 

technologická řešení v oblasti sekvenování nové generace, proteomiky a prostorové transkriptomiky

Sekvenování nové generace

Sekvenujte a interpretujte nukleové kyseliny. Zkoumejte genetické a epigenetické informace pomocí NGS.

Single-cell

Single-cell technologie pro výzkum transcriptomu, methylace a proteomu na úrovni jedné buňky.

Proteomika

Využijte nejnovější technologie pro zkoumání proteinů a objevujte biologické markery.

Diagnostika

Technologie pro aplikace v humánní i veterinární medicíně.

Zastupujeme

poskytovatel technologií pro life-science a diagnostiku