Sekvenování nové generace

 

Sekvenujte a interpretujte nukleové kyseliny. Zkoumejte genetické a epigenetické informace pomocí NGS.

poskytovatel technologií pro life-science a diagnostiku