Tekuté biopsie mohou poskytnout lepší možnosti léčby více pacientům

Společnost Hedera Dx se podílí na transformaci onkologie tím, že poskytuje špičková řešení pro tekutou biopsii, která zlepšují zkušenosti pacientů a jejich odpověď na léčbu stejně jako zkušenosti zdravotnických pracovníků, a zároveň usnadňují objevování a vývoj dalších revolučníh léčebných postupů v precizní onkologii.

Hedera Profiling 2 ctDNA panel

Hedera Profiling 2 ctDNA NGS panel je kompaktní ctDNA test založený na tekuté biopsii pro profilování nejčastějších solidních nádorů.

Kompaktní, ale komplexní

32 genových panelů pro detekci SNV, indelů, CNV, fúzí a MSI u > 6 nejčastějších typů nádorů v jediném testu pro tekutou biopsii.

Robustní datová analýza

Díky CE-IVD certifikovanému softwaru Hedera Prime  získáte přesné a spolehlivé výsledky a navíc ušetříte čas při analýze dat a zpracování každé zprávy.

IVDR implementace

Na míru šitý odborný program implementace IVDR pro místní shodu, který usnadňuje rutinní testování s vlastní validační podporou splňující místní požadavky.

Hedera Profiling 2 ctDNA panel: řešení pro klinicky cílitelné geny

Jedinečná design testu umožňuje vyhodnocovat širokou škálu biomarkerů, včetně SNV, indelů, CNV, fúzí a MSI, v jediném zjednodušeném a robustním pracovním postupu. Obsahuje > 80 % všech genů ESCAT úrovně I, které byly dosud zahrnuty do doporučení.

Obsah panelu

Hedera Profiling 2 ctDNA panel zahrnuje detekci SNV, indelů, CNV, fúzí a MSI

Panel nabízí vysoce citlivou a specifickou detekci variant s celkovým vstupním množstvím 30 ng cfDNA, která dokáže identifikovat varianty vysokého klinického významu, včetně variant klasifikovaných jako ESCAT Level I, při 0,5% VAF.

Výsledků lze dosáhnout během 5 kalendářních dnů, což laboratořím umožňuje urychlit časový plán testování, aniž by byla ohrožena přesnost údajů, a dosáhnout celkové citlivosti panelu > 97 % a specifičnosti > 99 % při 0,5% VAF.

Objevte Hedera Comply, na míru šitý odborný program implementace IVDR poskytovaný společností Hedera Dx, který pomáhá laboratořím validovat panel Hedera Profiling 2 ctDNA a dosáhnout místní shody pro rutinní testování s vlastní validací a podporou předem vyplněné dokumentace IVDR.

Specifikace

• Velikost panelu: 90 kb

Podporované sekvenátory: Illumina NextSeq a NovaSeq

Multiplexování: až 6 vzorků na NextSeq 500/550 (mid output)

Požadavky na vzorek: min. 5 ml plazmy (doporučuje se cfDNA BCT od společnosti Streck)

Vstupní množství: min. 10 ng cfDNA, doporučuje se 30 ng cfDNA

Metoda přípravy knihovny: Twist hybrid-capture technologie

Indexy UMI/UDI: umožňují korekci chyb a zabraňují přeskakování indexů pro zvýšení citlivosti a specifičnosti

Řešení společnosti Hedera Dx zjednodušuje postup od vzorku po report

Hedera Prime radikálně zkracuje dobu zpracování NGS dat tím, že k jednotlivým variantám přiřazuje možnosti léčby schválené regulačními úřady.

Analýza pomocí softwaru Hedera Prime

Hedera Dx: Váš partner pro validaci ve Vaší laboratoři

Hedera Comply: na míru šitý odborný program implementace IVDR pro místní shodu, který usnadňuje rutinní testování s vlastní validací a podporou technické dokumentace.

Komplexní implementační program pro usnadnění zavedení NGS testu pro tekuté biopsie do Vaší laboratoře.‍ Program poskytuje praktické wet-lab zaškolení, vyhodnocení dat, školení na software, validaci testu a technickou podporu.‍

Součástí programu je i dodání předem vyplněné technické dokumentace, která usnadní zajištění místní shody s IVDR předpisy.

Kontakt: odpovědný manager

Kristýna Slabá

Business Development Manager – Oncology

E-mail: slaba@3genes.com
Mobil: +420720358655

11 + 6 =

poskytovatel technologií pro life-science a diagnostiku