Technologie pro small RNA připravu knihovny na sekvenování nové generace

Přesnost díky cirkularizace

Technologie společnosti RealSeq Biosciences stojí na inovativní patentované metodě cirkularizace pro konstrukci knihoven malých RNA/miRNA NGS bez zkreslení, cílené metody NGS a analýzu cf-RNA (tekutá biopsie).

Příprava miRNA NGS knihovny

RealSeq® je nová metoda přípravy sekvenačních knihoven malých RNA, která téměř eliminuje zkreslení při sekvenování nové generace (NSG). Tato technologie řeší problém běžně používaných kitů pro přípravu sekvenačních knihoven, které vedou k nedostatečné detekci mnoha miRNA, některých až 10 000krát.

Podreprezentace v sekvenačních knihovnách může zastřít přítomnost některých RNA, včetně potenciálních biomarkerů. Přesná kvantifikace mikroRNA (miRNA) a dalších malých RNA je důležitá pro pochopení jejich biologie a pro vývoj nových biomarkerů a terapeutických cílů.

Většina zkreslení pramení z variability závislé na sekvenci v enzymatických ligačních reakcích, které připojují dva adaptéry na 3′ a 5′ konec miRNA / malých RNA během přípravy sekvenačních knihoven. Díky použití nového jediného adaptéru a cirkulace RealSeq® výrazně snižuje zkreslení při přípravě knihoven.

Kontakt: odpovědný manager

Dominik Véle

Business Development Manager – Life Science

E-mail: vele@3genes.com
Mobil: +420605862297

3 + 13 =

poskytovatel technologií pro life-science a diagnostiku