Revio systém

ODHALTE VÍCE DÍKY DLOUHÉMU ČTENÍ VE VYSOKÉ KVALITĚ

Systém Revio je nový revoluční systém sekvenování s dlouhým čtením a vysokou kapacitou. Tento jedinečný systém spojuje cenovou dostupnost, vysokou kapacitu s technologií dlouhého čtení, výjimečnou přesností a přímou detekcí metylace.

Dlouhé čtení

HiFi čtení jsou dlouhá desítky kilobází, což umožňuje detekovat strukturní varianty a snadněji mapovat repetitivní oblasti genomu.

 

Výjimečná přesnost

Sekvenování HiFi poskytuje spolehlivé odpovědi díky výjimečné přesnosti – 90 % bází ≥Q30 a medián přesnosti čtení ≥Q30.

 

Přímá detekce metylace

Sekvenování HiFi identifikuje metylaci nativní DNA ve všech bězích bez ošetření bisulfitem.

Odhalte více s HiFi čtením na systému Revio

15× vyšší propustnost čtení HiFi

Díky vysoké hustotě ZMW SMRT komůrek (25 milionů), až 4 paralelním SMRT průtokovým buňkám a 24hodinové době běhu poskytuje systém Revio 360 Gb HiFi čtení za den, což odpovídá 1 300 lidským genomům za rok.

Odhalte více díky dlouhému čtení

Sekvenování HiFi datekuje malé varianty, strukturální varianty, expanze repetic, metylaci a fázování haplotypů z jediné knihovny a sekvenování.

O 50 % méně spotřebního materiálu a výrazně zjednodušená obsluha

Obsluha systému Revio je jednoduchá díky kombinované destičce s činidlem a vzorkem, rychlému nastavení běhu, flexibilitě při řazení běhů do fronty během sekvenování a absenci externího přívodu dusíku.

Google Health DeepConsensus

Součástí systému Revio je i Google Health DeepConsensus, jehož pokročilé algoritmy zajišťují výjimečnou přesnost čtení a detekci metylace v každém běhu. Díky optimalizovaným formátům souborů jsou výrazně sníženy požadavky na velikost datového úložiště.

HiFi sekvenování ve velkém měřítku

Se systémem Revio můžete dosáhnout vyšší kapacity pro podporu rozsáhlých studií a vývoj nových aplikací. Systém Revio dokáže generovat 1 300 ekvivalentů lidského genomu ročně, což je 15× více než systém Sequel IIe.

Méně spotřebního materiálu

Systém Revio zjednodušuje sekvenování HiFi díky menšímu počtu spotřebního materiálu.Díky vylepšení postupu trvá vložení spotřebního materiálu do přístroje méně než minutu.

Polymerázová sada Revio
Polymerázová sada obsahuje optimalizované reagencie pro navázání polymerázy na 24 knihoven SMRTbell při přípravě na sekvenování.

Zásobník na Revio SMRT buňky
Jeden zásobník obsahuje 4 SMRT buňky s vysokou hustotou, každá obsahuje 25 milionů komůrek, označovaných jako ZMWs (zero-mode waveguides).

Revio Sekvenační destička
Sekvenační destička poskytuje reagencie pro sekvenování až 4 Revio SMRT buněk a kombinuje několik částí ze systému Sequel IIe: sekvenační destičku, destičku na vzorky, míchací destičku a olej pro SMRT buňky.

Přesnost a kvalita dat na úrovni HiFi

Systém Revio funguje na technologii HiFi sekvenování, které je proslulé svou délkou čtení, kvalitou a senzitivitou při detekci variant.

Délka čtení
Čtení HiFi jsou dlouhá desítky kilobází, což poskytuje možnost rozlišit velké přestavby a mapovat obtížné oblasti genomu.

Kvalita čtení
Systém Revio poskytuje spolehlivé odpovědi díky výjimečné přesnosti, s 90 % bází ≥Q30 a mediánem přesnosti čtení ≥Q30.

Detekce variant
Sekvenování HiFi na systému Revio poskytuje vysokou přesnost pro všechny typy variant a vyrovná se přesnosti systému Sequel IIe, který získal ocenění PrecisionFDA.

Výrazně zjednodušená příprava

Systém Revio vám nabízí výrazně zjednodušené prostředí díky spotřebnímu materiálu a softwaru navrženému pro flexibilitu a pohodlí. Ať už jste genomové centrum nebo malá laboratoř, budou se Vám tyto výhody hodit:

Rychlá a spolehlivá příprava knihoven
Příprava knihoven pro systém Revio podporuje manuální i automatizovanou přípravu pomocí kitu SMRTbell prep kit 3.0.

Rychlé nastavení běhu
Sekvenační destičky jsou automaticky propojeny s návrhy běhů prostřednictvím NFC čipu, což umožňuje nastavit běhy v přístroji za méně než jednu minutu.

Flexibilita
Sekvenace na systému Revio je izolována do čtyř kroků, díky čemuž je systém k dispozici až 20 hodin denně pro vkládání spotřebního materiálu pro další běhy.

Srovnání s dalšími technologiemi

Workflow

IZOLACE

Soupravy Nanobind DNA umožňují extrakci HMW gDNA z různých typů vzorků.

PŘÍPRAVA KNIHOVNY

Kit SMRTbell 3.0 podporuje manuální i automatickou přípravu knihoven pro snadnoupřípravu knihoven.

SEKVENACE

Systém Revio nabízí simultánní běh 4 SMRT buněk 24hodinového běhu s flexibilním plánováním běhu, které se přizpůsobí vašemu rozvrhu.

ANALÝZA DAT

Pokročilé algoritmy Google Health a špičkové grafické procesory NVIDIA umožňují zpracovávat sekvenční data přímo na sekvenátoru, a to vše při snížené velikosti výstupních souborů.

Technické specifikace

Aplikace systému Revio

HiFi technologie umožňuje širokou škálu aplikací s různými požadavky na pokrytí, délku čtení a přesnost.

Revio získalo ocenění R&D 100 od časopisu R&D World Magazine

Ocenění R&D 100 Awards je již 60 let nejprestižnějším programem pro inovace, který oceňuje největší průkopníky výzkumu a jejich revoluční nápady v oblasti vědy a techniky. Jedná se o jedinou soutěž o ocenění v oblasti vědy a techniky, která oceňuje nové komerční produkty, technologie a materiály za jejich technologický význam.

Revio získalo ocenění MedTech za nejlepší celkové genomické řešení

Výjimečně přesné sekvenování s dlouhými čteními ve velkém měřítku stojí za oslavu!

Ceny MedTech Breakthrough Awards oceňují nejlepší společnosti, platformy a produkty v oblasti zdraví, fitness a zdravotnických technologií.

Kontakty

info@3genes.com

+420 605 862 297

8 + 1 =

poskytovatel technologií pro life-science a diagnostiku