Sequel IIe systém

OCENĚNÉ SYSTÉMY PACBIO SEQUEL S TECHNOLOGIÍ SEKVENOVÁNÍ HIFI

Systémy PacBio Sequel IIe poskytují všem vědcům přístup k vysoce výkonnému, cenově efektivnímu a vysoce přesnému sekvenování s dlouhým čtením. Sequel IIe vám přináší komplexní pohled na genomy, transkriptomy i epigenomy.

HiFi dlouhé čtení

Jedinečné čtení PacBio HiFi spojuje dlouhé čtení (až 25 kb) s přesností 99,95 % (Q33) k řešení vašich nejnáročnějších biologických otázek.

 

Vysokokapacitní sekvenátor

Každá SMRT buňka může vygenerovat až 4 miliony čtení a 30 Gb datového výstupu.

 

Cenově dostupné

Sequel IIe nabízí cenově výhodné řešení pro genomický výzkum, který výzkumníkům umožní generovat vysoce kvalitní sekvenační data za rozumnou cenu.

Představení systémů Sequel IIe

Systémy PacBio Sequel II a IIe poskytují všem vědcům přístup k vysoce výkonnému, cenově efektivnímu a vysoce přesnému sekvenování s dlouhým čtením.

Řada sekvenátorů Sequel

* Number of HiFi reads is dependent upon the insert size and sample quality

Vlastnosti všech systémů PacBio Sequel

  • Automatizovaná manipulace se spotřebním materiálem díky integrovanému softwaru
  • Intuitivní nastavení a monitorování běhu
  • Flexibilní doba běhu
  • Data dostupná pro analýzu po dokončení každé SMRT buňky
  • Plně automatizovaný – žádné manuální zásahy během sekvenace

HiFi čtení na systémech Sequel IIe

Škálujte sekvenování celého genomu (WGS) a epigenomu pomocí čtení PacBio® HiFi s jedním technikem pracujícím jeden den v týdnu. Měsíčně sekvenujte 25 lidských genomů s ≥ 30násobným pokrytím pomocí čtyř systémů Sequel II*.

*Při výtěžnosti 30 Gb HiFi na SMRT Cell 8M.

Co systém Sequel IIe umožňuje?

SEKVENOVÁNÍ CELÉHO GENOMU

Nejen lidský genom, ale také genom rostlin, zvířat a mikrobů, včetně sekvenace de novo

EPIGENETIKA

Detekce modifikací DNA při každém běhu na platformě PacBio

SEKVENOVÁNÍ RNA

Hloubková analýza sekvenací cDNA v celém transkriptomu nebo cílových genů

SEKVENOVÁNÍ METAGENOMU

Odhalte rozmanitost mikrobiálních populací

CÍLENÉ SEKVENOVÁNÍ

Studium relevantních genomových cílů ve všech oblastech zájmu

Kontakty

15 + 6 =

poskytovatel technologií pro life-science a diagnostiku