Příprava knihoven NGS pro plné využití potenciálu dnešních DNA sekvenátorů

Získejte svá data rychleji díky našim snadno použitelným kitům pro přípravu knihoven NGS.

Příprava NGS knihovny >

Integrovaná normalizační technologie přípravy knihoven SeqWell umožňuje vytvářet vyvážené knihovní pooly bez nutnosti normalizace vzorků nebo knihoven. Naše rychlé a zjednodušené pracovní postupy multiplexují 100 až 1000 vzorků pro načtení v jednom sekvenačním běhu, což umožňuje zvýšit celkový výkon sekvenování.

Kontakt: odpovědný manager

Dominik Véle

Business Development Manager – Life Science

E-mail: vele@3genes.com
Mobil: +420605862297

13 + 4 =

poskytovatel technologií pro life-science a diagnostiku