K odhalování dědičných chorob a genetických vad lékaři i výzkumníci potřebují vhodné nástroje

K odhalení dědičných chorob a genetických vad potřebují lékaři i výzkumníci vhodné nástroje. Je také nezbytné mít vhodné nástroje na podporu orgánů činných v trestním řízení při řešení trestných činů a usnadňování dalších právních problémů, jako jsou případy příbuzenství a otcovství. Postupem času se tyto nástroje staly běžnou záležitostí, ale je nezbytné je mít snadno použitelné, přesné a s dobrou kontrolou. V GENETEK Biopharma jsou hrdí na to, že jsou jednou z mála firem poskytujících vysoce kvalitní sady a služby pro laboratoře, výzkum a forenzní aplikace.

AneuSure®
AZFScreen
GTHapScreen® DMD
GTHapScreen® F8
GTHapScreen® HBB
GTHapScreen® PAH
• Fredrich Ataxia (FA)
• Fragile X syndrome
Huntington disease HD
• Myotonic Dystrophy
• SMA newborn screening
• SMA carrier detection
• Chimerism
• GTDetector
GTXDetector
GTYDetector 29
GTDetector Globe
GTEquine
GTM5 Matrix Standard
GTM6 Matrix Standard 
GT500 Size Standard

Pro rychlou detekci chromozomálních aneuploidií pro chromozomy 21, 18, 13, X a Y pomocí technologie QF-PCR.

AneuSure Kit se skládá z 26 markerů. Markery STR jsou distribuovány napříč autozomálními chromozomy 21, 18 a 13 a pohlavními chromozomy X & Y. Marker segmentální duplikace 7X je součástí soupravy pro odlišení monosomie X chromozomu od homozygotnosti (tj. kvantifikuje chromozom X pro přesnější detekci Turnerův syndrom.Kity AneuSure byly ověřeny rozsáhlým testováním s použitím platforem Applied BiosystemsTM 3500/3500xL a 3130/3130xl pro detekci a analýzu na více než 1000 vzorcích.

Výhody

→ Jednoduchá příprava
Multiplexní analýza 26 lokusů v jedné reakci
→ PCR 90 minut
→ Přesná detekce Turneova syndromu
Vhodné pro různé typy vzorků (DNA) – plodová voda (AF), choriový vilus (CVS), fetální tkáň, atd.

Kontakt: odpovědný manager

Tomáš Straka

Business Development Manager – Diagnostics, IVF

E-mail: straka@3genes.com
Mobil: +420733202307

5 + 2 =

poskytovatel technologií pro life-science a diagnostiku