Onso systém

NOVÝ STANDARD PRO KRÁTKÉ ČTENÍ SE SYSTÉMEM ONSO

Systém Onso je inovativní stolní platforma pro sekvenování DNA s krátkým čtením a mimořádnou přesností využívající PacBio technologii sekvenování vazbou (SBB). Mimořádně vysoká kvalita dat Q40+ umožňuje unikátní limit detekce.

Vyšší přesnost

Unikátní technologie SBB poskytuje 15× vyšší přesnost, až 90 % Q40+.  Méně chyb znamená méně falešně pozitivních výsledků a více biologických poznatků.

 

Vyšší citlivost

Onso systém umožňuje identifikovat varianty, které jiné platformy pro sekvenování s krátkými čteními přehlédly. Vyšší citlivost je pro některé aplikace klíčová, například pro tekutou biopsii.

 

Efektivita

Q40+ umožňuje škálovatelné sekvenování při současném snížení času a nákladů. Snížená potřeba jedinečných molekulárních identifikátorů (UMI) zjednodušuje postup a snižuje náklady.

Nový průlomový sekvenátor

Systém Onso je škálovatelná a flexibilní stolní platforma s krátkým čtením. Díky inovativní technologii sekvenování pomocí vazby (SBB®) poskytuje systém Onso unikátní přesnost a citlivost.

15× vyšší přesnost než u SBS sekvenátorů

Technologie SBB poskytuje mimořádnou úroveň přesnosti a citlivosti, která umožňuje s jistotou identifikovat vzácné varianty, které by jiné sekvenační platformy s krátkým čtením přehlédly.

Kvalita čtení Q40+ otevírá nové možnosti

Pro určité aplikace je potřeba taková míra pokrytí, kde kvalita Q30 jednoduše nestačí. Např. tekuté biopsie jsou tak často ekonomicky neproveditelné. Onso díky Q40+ poskytuje vysoce kvalitní výsledky při až čtyřikrát menší hloubce čtení než SBS.

Odkrývá i obtížně sekvenovatelné oblastech genomu

Sekvenování na systému Onso poskytuje laboratořím přesnou charakterizaci i vysoce repetitivních oblastí.

Snadná integrace se stávajícími laboratorními procesy

Systém Onso umožňuje sekvenaci knihoven třetích stran prostřednictvím jednoduchého procesu konverze knihoven. Výstup souboru Onso FASTQ zajišťuje kompatibilitu s nástroji pro sekundární a terciární analýzu dat.

Technologie sekvenování vazbou (SBB)

K vysoce přesným čtením systému Onso přispívá především chemie. Vlastní chemie sekvenování vazbou (SBB) využívá nativní nukleotidy, inkorporaci bez jizvy a optimalizované podmínky pro vazbu a extenzi. Výsledkem těchto inovací jsou data se sníženou chybovostí oproti konkurenčním platformám, a proto umožňují detekci vzácných variant pod hranicí detekce stávajících platforem i rozlišení oblastí v genomu. Věříme, že SBB poskytne nové příležitosti pro rozvoj biologie prostřednictvím vysoce přesného sekvenování nové generace.

Unikátní citlivost pro detekci nízkofrekvenčních alel v tekuté biopsii*

* Analytical validation (TP53 plasmid spike-in) of hybrid capture–based NGS genomic profiling of cell-free circulating tumor DNA
† Variant allele frequency (VAF) limit of detection (LoD) at 99.99% specificity for >90% of the sites

Technické parametry systému Onso

Sekvenační kity systému Onso obsahují tzv. dual lane flow cell a sekvenační reagencie pro podporu 200 nebo 300 sekvenačních cyklů. Systém umožnuje čtení duálních indexů a také tzv. pair-end čtení.

Aplikace systému Onso

Systém Onso je sekvenátor střední třídy s krátkým čtením, který je schopen podporovat širokou škálu aplikací potřebných pro většinu laboratoří.

* Application-specific read format varies; supported by the Onso 200 cycle sequencing kit
** Numbers shown are estimates based on expected output per kit. Actual number of samples will vary depending on sample type, quality, and experimental objectives

Co systém Onso umožňuje?

Výzkum rakoviny

Otevírá nové možnosti pro výzkum nádorových onemocnění.

Editace genů

Potvrzení výsledků editace genů a výzkumu nových biomarkerů.

Exomy i panely

Validovéno za použití tzv. hybrid capture protokolů.

Analýza jednotlivých buněk

Podpora technologií pro analýzu jednotlivých buněk.

Kontakty

info@3genes.com

+420 605 862 297

10 + 1 =

poskytovatel technologií pro life-science a diagnostiku