řešení pro single-cell multiomiku

ScaleBio jsou snadno použitelné kombinatorické indexovací kity, které poskytují robustní, spolehlivou a flexibilní single-cell omiku na milionech buněk a stovkách vzorků.

Single Cell RNA Kit 

Kit ScaleBio pro sekvenování jednobuněčné RNA umožňuje produkci vysoce kvalitních jednobuněčných transkriptomických knihoven. Předběžný krok fixace buněk umožňuje flexibilní přístup ke sběru vzorků, ať už z více míst nebo z více časových bodů. Tento přístupný dvoudenní pracovní postup umožňuje profilovat až 125 000 buněk nebo jader a také multiplexovat až 96 vzorků v jednom experimentu.

Single Cell Methylace 

Jako vůbec první komerční řešení pro rozlišení metylačních stavů v jedné buňce umožňuje kit Single Cell Methylation Kit profilovat metylační stavy v jedné buňce na úrovni desítek tisíc buněk. Nyní můžete své vzorky fixovat s maximální flexibilitou při sběru, skladování a přepravě vzorků – což vám umožní zpracovávat vzorky podle vašich časových možností. Zjednodušený pracovní postup a výkonná chemie umožňují analýzu desítek tisíc buněk v jediném cyklu. Ve spojení s naším snadno použitelným pipeline pro analýzu dat dosáhnete výsledků rychle a efektivně.

Single Cell ATAC Kit

Sada ScaleBio Single Cell ATAC Pre-Indexing Kit umožňuje vysoce efektivní zpracování až 300 000 jader na jeden cyklus pomocí kombinatorického indexování. Předcházející čárové kódování izolovaných jader během tagmentace umožňuje nadměrné vytížení stávajících kapkových systémů, což umožňuje desetinásobné zvýšení propustnosti při výrazném snížení nákladů, aniž by byla ohrožena kvalita dat.

 

CRISPR Guide Enrichment Kit 

Kit pro obohacení vodicí sekvence CRISPR je modifikováným standardním kitem ScaleBio pro sekvenování RNA v jedné buňce, navíc s výhodou zachycení vodicí sekvence CRISPR odvozené z vektoru typu CROP.

Abychom maximalizovali detekci vodicí sekvence, zahrnuli jsme cílově specifický priming během reverzní transkripce a také obohacení PCR v posledním kroku přípravy knihovny.

Tato sada umožňuje zpracování až 500 000 buněk nebo jader na jeden běh s rozšířenou propustností a také multiplexování až 96 vzorků.

Poznejte ScaleBio

Vybrané aplikace

Comprehensive single-cell transcriptional profiling of a multicellular organism.

DOWNLOAD

Ultra-high throughput single-cell analysis of proteins and RNAs by split-pool synthesis.

DOWNLOAD

High-throughput robust single-cell DNA methylation profiling with sciMETv2

DOWNLOAD

Kontakt: odpovědný manager

Dominik Véle

Business Development Manager – Life Science

E-mail: vele@3genes.com
Mobil: +420605862297

8 + 6 =

poskytovatel technologií pro life-science a diagnostiku